De toekomst van SharePoint

Op woensdag 4 mei j.l. vond er in San Francisco een Microsoft evenement plaats met de naam: ‘The Future of SharePoint’. Tijdens dit evenement is bekend gemaakt welke nieuwe ontwikkelingen op stapel staan voor het samenwerkingsplatform en Office 365 van Microsoft