Meer doen met minder,
dat geeft vertrouwen

De vraag naar zorg neemt toe, terwijl de budgetten worden verlaagd. Bezuinigen op de kwaliteit van de zorg is geen optie. Maar wat dan wel?
› Ontdek meer

In de zorg komen uitdagingen vanuit verschillende hoeken. De vraag naar zorg neemt door de vergrijzing steeds verder toe, terwijl zorgverzekeraars elk jaar proberen om de inkoopprijs te verlagen. Daarnaast worden de eisen voor de beveiliging van patiëntgegevens steeds strenger.

Bestuurders en management van zorginstellingen hebben de zware taak om te balanceren tussen kwaliteit en financiële mogelijkheden. Denk aan het borgen van kwaliteit, voldoen aan wet- en regelgeving en zorgen dat interne processen efficiënt draaien.

Tegelijkertijd moeten de krimpende zorgbudgetten worden verdeeld over steeds meer zorgbehoevenden. Om als zorginstelling te blijven bestaan is het van levensbelang om kosten te beperken zonder concessies aan de kwaliteit.

Arrix helpt. Bijvoorbeeld door de kwaliteit in de organisatie te borgen en door de uitrol van digitale hulpmiddelen die medewerkers laten werken volgens de nieuwste wet- en regelgeving.

Een organisatie met een uniforme werkwijze is transparanter en beter te sturen.  Het resultaat? Meer doen tegen minder kosten, zonder dat de kwaliteit van de zorg daaronder lijdt.

Voldoen aan de AVG-wetgeving

Optimale bescherming van patiëntgegevens, data van medewerkers en sollicitanten.Meer over veiligheid

Moderne werkplekken

Iedereen werkt efficiënt met de Moderne Werkplek van Arrix. Waar je ook bent, welk apparaat je ook gebruikt.Meer over moderne werkplek

Grip op geldstromen

Bespaar tijd door repeterend administratief werk te automatiseren. Stop met invoeren, start met sturen.Meer over ERP-software

Kwaliteit boven alles

Samen werken aan zorgkwaliteit. Maak kennis met het intranet dat wel werkt.Meer online samenwerken

Aukje Tymersma

Onze adviseur Aukje Tymersma helpt zorg instellingen kosten te verlagen met behoud van de kwaliteit. Maak een afspraak!Maak afspraak
x

Medische gegevens en de AVG

Medische gegevens behoren tot de meest gevoelige persoonsgegevens. De juiste tools helpen alle medewerkers om te werken volgens de nieuwste richtlijnen.
In de zorg kan je niet voorzichtig genoeg omspringen met persoonsgegevens. Niet alleen van cliënten, maar ook van personeel. Aan de ene kant wil je medewerkers vrijheid geven om gegevens in te voeren en te gebruiken, maar aan de andere kant moet dat zo veilig mogelijk. Hoe doe je dat?

Medische dossiers bevatten al snel veel gevoelige persoonsgegevens. Symptomen, diagnoses, behandelplannen. De eisen die de nieuwe privacywet AVG stelt aan de verwerking en de beveiliging zijn daarom streng.

De bescherming van deze persoonsgegevens gaat verder dan het beveiligen van databases tegen aanvallen van buitenaf. De grootste uitdagingen komen namelijk vanuit de interne organisatie: uit het privacybeleid (of het ontbreken ervan) en de uitvoering door medewerkers.

Met tooling, gebaseerd op Office 365, helpen we de organisatie om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen. Werkinstructies en processen kunnen centraal worden geborgd en gekoppeld aan incidentmeldingen. Het gevolg: inzicht, grip en veiligheid.

Lees meer

Essentiële inzichten in één muisklik:
Structuur in je werk!

In ziekenhuizen en zorginstellingen werken al snel honderden, zo niet duizenden medische professionals. Ieder met zijn eigen kennis en ervaring. Procedures brengen structuur in de werkzaamheden. Maar wie leest er nog een uitgeprint handboek? Sturen op kwaliteit: in sommige zorginstellingen lijkt het een ongrijpbaar proces. Maar het proces wordt ineens veel tastbaarder, als alle medische

professionals werken volgens dezelfde werkwijze. Arrix helpt medewerkers om uniform te werken. Door te werken met een interactief digitaal kwaliteitshandboek beschikken alle medewerkers over dezelfde procedures en werkinstructies. Het resultaat is een sturingsmechanisme, waarbij feedback van de professional bovendien zorgt voor continue kwaliteitsverbetering.

© 2023 · disclaimer · voorwaarden · privacy · cookies · concept: Custard on & offline communicatie · realisatie: Arrix

Wij willen jou!

Check onze vacatures