Arrix nieuws

Onderhoud Cloud Services 2023

Om onze Cloud Services diensten optimaal aan te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk om periodiek onderhoud uit te voeren. Arrix voert dit reguliere onderhoud (bijna) tweemaandelijks uit op een vrijdagavond vanaf 19:00 uur. Moeten er tussentijds noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden, dan zullen wij je hier over informeren.

Voor het jaar 2023 zijn de volgende onderhoudsdata ingepland:

  • Vrijdag 3 februari
  • Vrijdag 21 april
  • Vrijdag 2 juni
  • Vrijdag 1 september
  • Vrijdag 20 oktober
  • Vrijdag 15 december

Het onderhoud vindt plaats op vrijdagavond van 19:00 tot 23:00 uur. Tijdens dit onderhoud heb je geen toegang tot jouw omgeving en applicaties. Wij raden je dan ook aan om jouw werkzaamheden buiten de onderhoudstijd te plannen. Na het onderhoud zijn jouw applicaties weer voor je beschikbaar.

Een week voorafgaand aan het onderhoud ontvang je van ons een servicebericht per mail, zodat je de gebruikers in jouw organisatie tijdig op de hoogte kunt stellen. Berichtgeving over het onderhoud wordt ook op onze website geplaatst.

© 2023 · disclaimer · voorwaarden · privacy · cookies · concept: Custard on & offline communicatie · realisatie: Arrix

Wij willen jou!

Bekijk onze vacatures!